Din İşleri Yüksek Kurulu

ÇORAP ÜZERİNE MESHEDİLEBİLİR Mİ? Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları arasında; mestlerin bağsız olarak ayakta durabilecek kadar katı olması, içine su almaması ve normal yürüyüşle yaklaşık 5 km. veya daha fazla yürüyüşe dayanıklı olması yer almaktadır. Bu şartları taşıyan çorapların üzerine meshetmek caizdir. Bu nitelikleri taşımayan çorap üzerine meshedilmez. Not: Eshel Mest bu özelliklere sahiptir. Kaynak: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/avrupa/2003avrupa/nisan/Metinler/y17.htm

Halil Gönenç Hoca Efendi

Mest üzerine mesh etmek dinimizin müslümanlara sağladığı büyük bir kolaylığıdır. Güzel bir ruhsattır. Mest'in malzemesi illa deriden olacak diye bir şart yoktur. Eshel Mest firmasının mestlerine, mestte bulunması gereken şartları yerine getirdiği için meshetmek caizdir.

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

Üretici firmanın yaptığı açıklamalar ve bizzat mest-çorap (Eshel Mest Çorabı) üzerinde yaptığım inceleme sonunda bu çoraplar üzerine, Hanefi mezhebine göre de meshetmenin caiz olacağı kanaatine ulaştım.

Mestler Üzerine Mesh Sayfa:279

Tafsilattan anlaşılan, fakihlerin neredeyse tamamı günümüzde kullanılan ince, altını gösteren ve yürünmeye elverişli olmayan çoraplar üzerine meshe izin vermedikleridir. Ancak, yün ve keten gibi kalın iplikten sık olarak örülüp yürünmeye elverişli ve içine suyun hemen nüfuz etmediği bir de bağlanmaksızın kendiliğinden ayakta durabilen çoraplar üzerine mesh etmek caizdir.

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Mest üzerine mesh, İslâm'ın müslümanlara getirdiği bir kolaylıktır, bir ruhsattır. Mest özelliği bulanan çorap üzerine mesh de başka bir kolaylıktır. Özellikle soğuk iklimlerde yaşayan müslümanların giyecekleri kalın, keçeleşmiş, altını göstermeyen ve altına suyu da geçirmeyen çoraplar mest yerine kullanılabilir.(Işık Yayınları)

Ahmet ŞAHİN

Şu iki vasfın meshedilecek çorapta bulunması şartıyla. Bir; çorap ayakta durabilecek derecede kalın olmalı. İkincisi de meshedilince üzerindeki suyu içine çekmeyecek derecede sık örülmüş bulunmalı. İşte bu iki şartı yerine getirmiş olan Eshel Mest çorabına meshedilir.

Mehmet Paksu

“İnanç ve İbadet İlmihali” kitabımızın “Mestler üzerine meshetmek” bölümünde şu bilgiye yer vermiştik. “Çorabın üzerine mesh edilir mi?” “Çorap cinsinden bir şeye mesh edilebilmesi için, giyildiği zaman 12 bin adım veya daha fazla yüründüğünde yırtılmadan dayanabilir sağlamlıkta olması gerekir. Bu ölçüye uymayan çoraplara mesh edilmez. Yapılan mesh caiz olmayacağından alınan abdest de yarım kalır.” S. 203. “Eshel mest” yetkililerine “Ürettiğiniz bu çorap normal bir yolda 12 bin adım yürümeye dayanıklı mıdır?” diye sorduğumda, “Daha fazlasına dayanır” şeklinde beyanda bulunmaları üzerine, “Bu ürün normal mest gibi kullanılabilir” açıklamasını yaptım.

Vehbi Vakkasoğlu

Mesh yapılabilir çorap, güzel ve çok faydalı bir buluş... Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Selam, sevgi ve dualarımla anıyorum.

Seydi KAHRAMAN

İslam, Müslümanlara sorumluluklar yüklemiş ve ifalarında zorluklara karşı kolaylıklar tanımıştır. Abdestte mest kullanmak da tanınan kolaylıklardandır. Mestin mest olabilmesinin şartları fıkıh kitaplarımızda belirlenmiştir. Bu kayıtlara göre mest, deri ve benzeri şeylerden giyilmek üzere yapılır. Şartlarını taşıyan çorap da mest olur ve üzerine mesh edilerek kullanılır. E S H E L M E S T, çok kolay bir mest olarak kullanılmak üzere üretilmiş. ESHEL MEST'i gördüm ve mest olabilirliğine kanaatim tamdır. Birçok insanın mest giyerek abdesti kolaylaştıran ve ESHEL MEST ’i üreten Eshel Tekstil ekibini tebrik ederek teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Teşvikiye ve Şişli Merkez Camii Emekli Din Görevlisi